Vandanalyser

 

Vandanalyser

(nyeste markeres med rødt)


2024 januar analyse


2023 oktober drikkevand

2023 oktober

2023 oktober grundvand 1

2023 oktober grundvand 2

2023 oktober grundvand 3

2023 juli 1

2023 juli 2

2023 juli 3

2023 juli 4

2023 januar


2022 oktober analyse 1

2022 oktober analyse 2

2022 august analyse 1

2022 august analyse 2

2022 august analyse 3

2022 august analyse 4

2022 august analyse 5

2022 august

2022 april

2022 februar


2021 nov del 2

2021 nov del 1

2021 juni del 3

2021 juni del 2

2021 juni del 1

2021 marts

2021 januar


2020 oktober

2020 Juni 1

2020 Juni 2

2020 Juni Grundvand 1

2020 Juni Grundvand 2

2020 april

2020 januar


2019 november

2019 september

2019 september del 1

2019 september del 2

2019 september del 3

2019 juli del 1

2019 juli del 2

2019 juli del 3

2019 juli del 4


2019 Januar del 1

2019 Januar del 2


2018 November 

2018 September del 1

2018 September del 2

2018 Juli

2018 Februar del 1

2018 Februar del 2

 

2017 Oktober del 1

2017 Oktober del 2

2017 Oktober del 3

2017 Oktober del 4

2017 September del 1

2017 September del 2

2017 September del 3

2017 September del 4

2017 September del 5

2017 September del 6

2017 Maj del 1

2017 Maj del 2

2017 Januar del 1

2017 Januar del 2

2017 Januar del 3

2017 Januar del 4

 

2016 Marts del 1

2016 Marts del 2

2016 februar


2015 November del 1

2015 November del 2

2015 September del 1

2015 September del 2

2015 Februar

2015 Januar

 

2014 Februar del 1

2014 Februar del 2

 

2013 September

2013 Februar

 

2012 November

2012 August del 1

2012 August del 2

 

2011 Maj

 

2010 ingen analyser taget

 

2009 November 

 

2008 November 

 

2007 November