Forbrugernummer (se på aflæsningskort):
Navn:
Adresse:
Mail:

Målerstand:

Eventuelt besked: